radim korinek
radim korinek
radim korinek
radim korinek
radim korinek
radim korinek
radim korinek
radim korinek
radim korinek

Gatto fashion - campaign

Models

Zuzana Pavlu, Jan Havlovic

Make up artist

Lucie Sendlerova

Stylists

Evgenia Klochay, Dominika Hejlikova