Women fashion

Models

Katerina Sonkova

Make up artist

Tereza Fuchsova

Stylist

Evgenia Klochay

DailyStyle, July 2016