radim korinek
radim korinek
radim korinek
radim korinek

Women fashion - DailyStyle, December 2017

models

Zuzana Pavlu

make up artist

Kati Horakova

Stylists

Veronika Venos, Miroslav Rajtr

Producer

Evgenia Klochay